Esch-sur-Alzette
Commune

Sonndes, den 17 September 2017
Boulevard Pierre Dupong vun 10 h 00 bis 18 h 00 Auer
Vëlostour: 25 km fir grouss an kleng
Versammlung um 9h45  Boulevard Pierre Dupong
All Participants muss e Vëlo matbréngen an en Helm un hun.
Kanner vun manner wei 14 Joer mussen vun engem Erwuessenen begleet ginn.
Tour: 75 km fir Cyclotouristen
Versammlung um 9 h 00 Boulevard Pierre Dupong. Fir weider Info oder Renseignementer: 26 541 541.
Musikalesch Animatioun : 11 :30-14 :30 SIMPLY2 15 :00-18 :00 TIMELESS        
Presentatioun : « SEGWAY », « Vël’Ok- e-bike », « Vël’Ok, äre Vëlo – eise Vëlo »
Stand : Informations-mobilité

Animatioun fir Grouss an Kleng:
Trampolin, Kletterwand, Spiller 
Restauratioun : Gegrillt, frites, Vegetaresch, Wafelen et Café

Weider Info op : www.esch.lu oder 26 541 541

Dimanche,  17 septembre 2017
Boulevard Pierre Dupong de 10 h 00 à 18 h 00
Promenade en vélo : 25 km pour grands et petits
Rassemblement à 9 h 45 boulevard Pierre Dupong
Chaque participant doit être munis de son vélo et porter un casque.
Les enfants de moins de 14 ans doivent être accompagnés par un adulte.
Randonnée : 75 km pour cyclotouristes
Rassemblement à 9 h 00 boulevard Pierre Dupong
Pour plus d’infos ou pour se renseigner : 26 541 541
Animation musicale : 11 :30-14 :30 SIMPLY2 15 :00-18 :00 TIMELESS        
Présentations : « SEGWAY », « Vël’Ok- e-bike », « Vël’Ok, äre Vëlo – eise Vëlo »
Stands : Informations-mobilité
Animations pour petits et grands :
Trampolin, mur d’escalade, jeux, 
Restauration : grillades, frites, cuisine végétarienne, gaufres et café

Plus d’infos sur : www.esch.lu ou se renseigner  au numéro de téléphone suivant : 26 541 541

Coordinateur national:
Avec le soutien de:
En collaboration avec: